VIRTUAL PRIVATE SERVER

 • basic-plan
  VPS-I
  • 1 vCPU
  • 2GB Memory
  • 25GB SSD
  • 200GB Bandwidth
  • VMware Virtualization
  Giá
  10$/tháng
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • basic-plan
  VPS-II
  • 2 vCPU
  • 4GB Memory
  • 50GB SSD
  • 500GB Bandwidth
  • VMware Virtualization
  Giá
  20$/tháng
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • basic-plan
  VPS-III
  • 4 vCPU
  • 8GB Memory
  • 120GB SSD
  • 1TB Bandwidth
  • VMware Virtualization
  Giá
  40$/tháng
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • basic-plan
  VPS-I
  • 1 vCPU
  • 2GB Memory
  • 25GB SSD
  • 200GB Bandwidth
  • VMware Virtualization
  Giá
  108$/năm
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • basic-plan
  VPS-II
  • 2 vCPU
  • 4GB Memory
  • 50GB SSD
  • 500GB Bandwidth
  • VMware Virtualization
  Giá
  216$/năm
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
 • basic-plan
  VPS-III
  • 4 vCPU
  • 8GB Memory
  • 120GB SSD
  • 1TB Bandwidth
  • VMware Virtualization
  Giá
  432$/năm
  THÊM VÀO GIỎ HÀNG
improving
Luôn Luôn Cải Thiện

Dịch vụ Web Hosting của chúng tôi sử dụng Control Panel hiện đại và chạy trên hạ tầng máy chủ mạnh mẽ giúp bạn có thể phục vụ nhiều người dùng hơn.

improving
100% An Toàn

We are professional in VPS service and security service. We offer you the fast and secure VPS plans. Our VPS is high availability with Failover technology.

Phần Cứng Top

Chúng tôi lựa chọn những phần cứng tốt nhất cho hệ thống máy chủ vật lý để chạy ảo hóa. VPS của bạn sẽ được chạy trên những phần cứng mạnh mẽ, cho tốc độ nhanh nhất.

Control Panel Mạnh Mẽ

Chúng tôi phát triển Control Panel cho VPS với nhiều tính năng hữu ích nhưng dễ sử dụng. Bạn dễ dàng có thể tương tác để quản lý VPS và thực hiện các tác vụ tích hợp.

server-block